ยินดีต้อนรับสู่ dapper.com เรา บริษัท แดพเพอร์เจ็นเนอรัล อะแพเร็ล จำกัด (แดพเพอร์ หรือ เรา) การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า การใช้บริการ) เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ แดพเพอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ(ไซต์) สำหรับการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ (เงื่อนไข) กรุณาอ่านอย่างละเอียด

ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ทั้งหมด เครื่องหมายการค้า ชุดสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญาและวัสดุอื่น ๆ รวมถึง หัวข้อ รูปภาพ ข้อความ ภาพประกอบ รูปแบบ โลโก้ การออกแบบ ไอคอนรูป ภาพถ่าย โปรแกรม เพลง คลิป หรือการดาวน์โหลด วิดีโอ และ เนื้อหา และ องค์ประกอบอื่น ๆ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ หรือควบคุมโดยดีเอพีพี และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะบริษัทฯ  ที่บังคับใช้ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายสากล

บัญชีของคุณ

คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ และการกระทำทั้งหมด หรือการละเว้นการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณควรใช้บริการของเราโดยมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองดูแลเท่านั้น  บัญชีของคุณอาจถูก จำกัด หรือถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ ตามดุลพินิจของเรา นอกจากนี้เราอาจเปลี่ยนแปลง จำกัดการเข้าถึงหยุดชั่วคราวหรือยุติเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งเนื้อหา

แดพเพอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมถึงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาและการเผยแพร่อื่นๆที่ได้กระทำในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำใดๆที่ได้ทำผ่านเว็บไซต์ของเรา เท่ากับคุณยินยอมและอนุญาตให้แดพเพอร์ ได้รับกรรมสิทธิ์การใช้งาน แบบไม่ผูกขาดทั่วโลก ทั้งยังปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหานั้นๆในทุกรูปแบบและทุกจุดประสงค์  แดพเพอร์จะไม่รับรอง อนุมัติ ให้การรับประกันใดๆ หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือผลิตภัณฑ์ การบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในส่วนของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการดำเนินการขององค์กรนั้นๆ หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม  คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของบุคคลผู้นั้นเอง

ห้ามมิให้คุณโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ  ลามก อนาจาร ข่มขู่ หมิ่นประมาท รุกรานความเป็นส่วนตัวการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงสิทธิในการเผยแพร่) หรืออื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือไม่เหมาะสม รวมถึงไวรัสซอฟต์แวร์ จดหมายหรือรูปแบบใด ๆ ของสแปมหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่พึงประสงค์ทางการค้า คุณจะไม่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือบิดเบือนความจริง ในทางที่ผิดหรือ ระบุความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล แดพเพอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าวตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว

ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์

ในการอธิบายข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆ ความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณเว้นว่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน อธิบายสินค้า, ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา, โปรโมชั่นต่างๆ, ความพร้อมในใช้งาน

สี

เราได้พยายามอย่างมากในการแสดงสีของสินค้าที่แสดงบนไซต์อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามเนื่องจากสีที่แท้จริงที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับจอภาพของคุณ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงผลของสีใด ๆ ของจอภาพจะสะท้อนสีที่แท้จริงของสินค้าได้อย่างถูกต้อง

การตั้งราคา

ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในการขายระบุไว้ในเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของรายการโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ ราคาของสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วและเป็นเงินบาท ในกรณีที่อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีนี้เราจะระบุการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมดังกล่าวไว้ในหน้าการชำระเงิน การจัดส่งระหว่างประเทศอาจต้องเสียภาษีนำเข้าภาษีอากรศุลกากรและค่าธรรมเนียมซึ่งจะเรียกเก็บเมื่อส่งไปถึงประเทศผู้รับ คุณต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพิธีการศุลกากร เราไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้และไม่สามารถคาดเดาสิ่งที่เหล่านี้ได้ นโยบายด้านศุลกากรแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อสำนักงานศุลกากรในประเทศของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คำสั่งซื้อ

คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยคลิกปุ่มเพิ่มในรถเข็น คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อ ซึ่งคำสั่งซื้อทั้งหมดจะไม่สามารถยกเลิกได้และการละทิ้งเว็บไซต์อย่างไม่มีเงื่อนไข

คำสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องได้รับการยอมรับจากเรา แต่เพียงผู้เดียว และคำสั่งซื้อที่แดพเพอร์ยอมรับจะเป็นสัญญาระหว่างคุณกับแดพเพอร์ แดพเพอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการดำเนินการหรือคำสั่งซื้อใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์

การชำระเงิน

คุณสามารถชำระค่าสินค้าโดยใช้วิธีชำระเงินที่ถูกกำหนดไว้ในเว็บไซต์เท่านั้น เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้า การชำระเงินจะเกิดขึ้นเมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยอมรับจากเรา
วิธีการชำระเงินของที่คุณเลือกจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงผู้ใช้งาน คุณไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจาก แดพเพอร์ ได้ แม้ความผิดนั้นจะเกิดจาก ความล้มเหลว, การหยุดชะงัก หรือข้อผิดพลาดในการชำระเงิน แดพเพอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการชำระเงินทั้งชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหรือแจ้งเหตุผลใดๆ
หากคุณใช้คูปองเงินสด หรือคูปองส่วนลด จะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
หากคุณไม่ชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของวิธีการชำระเงินที่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ ปัญหาอื่นๆ เราอาจบอกเลิกสัญญาหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน

การจัดส่งสินค้า

การส่งมอบสินค้าจะดำเนินการตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ หรือคุณสามารถเลือกรับสินค้าได้จากที่ตั้งร้านค้าของเรา
คุณรับทราบการส่งมอบสินค้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้า แดพเพอร์พยายามทุกวิถีทางเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับคุณภายในระยะเวลาจัดส่ง สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศหากจำเป็นต้องดำเนินการพิธีการศุลกากรอาจทำให้เกิดความล่าช้าเกินกว่า ระยะเวลาการส่งมอบเดิมของเรา แดพเพอร์จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าใด ๆ ก็ตาม

ความเสี่ยงจากความสูญหาย

ความเสี่ยงจากความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า โดยสินค้าจะถูกจัดส่งถึงผู้รับหรือคุณ ตามสัญญาการจัดส่ง

การรับประกันสินค้า

สินค้าได้รับการประกันคุณภาพจากการผลิตและวัสดุที่มีคุณภาพ แดพเพอร์จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง ความเสียหายจากการส่วมใส่ที่พอดีเกินไป ทำให้เสื้อผ้าฉีกขาด รวมถึงการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำของแดพเพอร์ (ทั้งปากเปล่าและลายลักษณ์อักษร) การใช้หรือการดัดแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากแดพเพอร์

นโยบายการคืนสินค้า

หากคุณได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับคำอธิบาย คุณสามารถคืนสินค้าที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานได้โดยการเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงิน หากคุณได้รับสินค้าที่มีข้อบกพร่อง คุณสามารถคืนสินค้าเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแดพเพอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าทั้งหมด สามารถศึกษาได้ที่ https://dapper.com/return-policy/
คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จเกี่ยวกับการยกเลิกสินค้า
คุณสามารถคืนสินค้าที่ยังไม่ถูกใช้งานได้ โดยส่งไปรษณีย์กลับมาร้านค้าของเราพร้อมกับใบเสร็จ ภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า
คุณจะต้องส่งสินค้าที่ยกเลิกคืนกลับมายังแดพเพอร์ โดยเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถส่งสินค้ากลับคืนได้ อาจทำได้โดยไม่เรียกร้องการคืนสินค้า โดยสินค้าที่รับคืนมา จะไม่สามารถขายซ้ำได้ เนื่องจากเหตุผลด้านสุขอนามัย ด้วยสินค้านั้นไม่ได้บรรจุในหีบห่อ

นโยบายการคืนเงิน

ในบางกรณีเราอาจให้เงินคืนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา การคืนเงินจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข โดยรับคืนสินค้าที่สมบูรณ์เท่านั้น การคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินผ่านทางช่องทางเดิมที่ได้รับการชำระเงิน ในบางกรณีอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารผู้ดำเนินการหรือผู้ให้บริการชำระเงิน

การเปลี่ยนสินค้าและนโยบายการซ่อม

แดพเพอร์จะเป็นผู้พิจารณาการเปลี่ยนสินค้าหรือการซ่อมสินค้า ที่ซื้อในกรณีต่อไปนี้: ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ แดพเพอร์
ข้อบกพร่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากสินค้าที่แย่หรือวัสดุที่มีคุณภาพต่ำ
การคืนสินค้าของคุณจะเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้า และ
คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการส่งสินค้าเปลี่ยนหรือซ่อมแซม

ภาษีและภาษีศุกากรสำหรับลูกค้าต่างประเทศ

คุณอาจถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรและภาษีสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ : ภาษีศุลกากร และภาษีมักไม่รวมอยู่ในราคาสินค้าค้าที่คุณสั่งซื้อทางออนไลน์ และจะไม่รวมค่าจัดส่ง
เมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สินค้าบางส่วนหรือสินค้าทั้งหมด อาจไม่ได้มาจากประเทศที่คุณอาศัยจึงต้องเสียภาษีศุลกากรซึ่งเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่ขายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
เมื่อสินค้าที่ไม่ได้จัดส่งภายในประเทศ (ภายในประเทศของคุณ) หรือภายในสหภาพศุลกากรเดียว เช่น สหภาพยุโรป คุณมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีและภาษีขาเข้าแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรในประเทศของคุณตามเห็นสมควร
เมื่อคุณจ่ายภาษีศุลกากร และภาษี สินค้าจะถูกจัดส่งถึงคุณ
สิ่งที่ต้องชำระเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเทศที่สินค้าถูกส่ง, ประเภทของสินค้า, การทำธุรกรรมและน้ำหนักของหีบห่อ

การปฏิเสธความรับผิด

บริการและเนื้อหาทั้งหมด ที่ให้ข้อมูลแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ จัดทำโดย แดพเพอร์ ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้ขาย” โดยอาจไม่ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ แดพเพอร์ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ โดยนัยทางกฎหมายหรือโดยนัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสามารถในการทำกำไรตามความเหมาะสม ความเป็นตัวตน หรือตามการใช้งาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ จากการใช้บริการหรือเนื้อหาและเนื้อหาอื่นๆ ที่มีให้สำหรับคุณผ่านทางเว็บไซต์ หรือการดำเนินงานของบริการ หรือเนื้อหา หรือวัสดุที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงนี้
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง แดพเพอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดททั้งทางตรง และทางอ้อม หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของข้อมูล หรือโอกาสทางธุรกิจ หรือเกิดความเสียหายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในสัญญาการละเมิดลิขสิทธิ์หรืออื่น ๆ แดพเพอร์ จะพยายามหลีกเลี่ยงการก่อความเสียหายทั้งทางด้านค่าใช้จ่ายและข้อกำหนดและเงื่อนไข

การจำกัดความรับผิด

ความรับผิดสูงสุงตามที่กฎหมายกำหนด และนอกขอบเขต ตามที่ได้ระบุในความรับผิดชอบของ แดพเพอร์ สำหรับการสูญเสียและความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการทำผิดข้อตกลง คุณจะต้องยอมรับผิดและชดเชยให้แก่ แดพเพอร์ตามข้อตกลง

เหตุสุดวิสัย

แดพเพอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อ (ก) ความล่าช้าหรือ ความล้มเหลวในการปฎิบัติตามข้อกำหนด หรือ (ข) การหยุดชะงักของบริการใดๆ หรือ (ค) ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่เหมาะสมของเนื้อหาบนเว็บไซต์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอยู่นอกเหนือความควบคุมของ แดพเพอร์

การมอบหมายและการรับเช่วง

คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์ ของตนหรือมอบหมายพันธกรณีใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแดพเพอร์ แดพเพอร์จะมอบหมายสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดแก่บุคคลที่สาม โดยการมอบหมายจะปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนด

ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อตกลงอันสมบูรณ์ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจระหว่างคุณ กับแดพเพอร์ ซึ่งจะเป็นไปตามข้อตกลงก่อนหน้า ทั้งข้อตกลงหรือความเข้าใจ หรือการสื่อสารระหว่างคู่สัญญา

การแยกส่วนสัญญาข้อต่างๆ

หากเงื่อนไขในข้อกำหนดข้อใดผิดกฏหมาย, ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ เงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องจะไม่มีผลต่อความถูกต้องของเงื่อนไขต่างๆที่เหลือ

บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

แดพเพอร์จะแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซส์ หรือผ่านทางอีเมล หรือวิธีการแจ้งเตือนอื่นๆ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อไป  หากคุณใช้เว็บไซต์ หรือบริการ หลังจากวันดังกล่าวถือว่าคุณยอมรับรูปแบบดังกล่าวแล้ว หากคุณไม่ยอมรับรูปแบบนี้ คุณต้องหยุดการเข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ และบริการ โดยข้อกำหนดที่บังคับใช้ใดๆ เป็นฉบับล่าสุดที่บังคับใช้

การไม่สละสิทธิ์

ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของแดพเพอร์ ในสิทธิ์ตามข้อตกลงจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดเหล่านี้

กฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายที่บังคับใช้เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและคุณยินยอมที่จะยอมรับเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย