fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจ ถึงวิธีการเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูล และจัดการข้อมูลในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ www.dapper.com ซึ่งคุณได้ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลประเภทใดที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวการสร้างบัญชีของคุณ, รายละเอียดสถานที่ของคำสั่งซื้อรวมถึงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี ทั้ง คุกกี้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทั้ง เพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อและการชำระเงินของคุณหรือเพื่อช่วยเราเสนอข้อเสนอที่เหมาะแก่คุณ และเรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการป้องกันการฉ้อโกงและส่งเสริมทางการตลาด

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อภายนอกอย่างไร?

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่เราต้องเปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กับบุคคลที่สาม เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงบริการของเราหรือธุรกิจของเรา  โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและหรือคำสั่งของหน่วยงานกำหนด หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

คุณสามารถเข้าถึงหรือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร?

คุณสามารถเข้าถึงหรือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งข้อมูลการติดต่อและข้อมูลบัญชี ซึ่งเราทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและครบถ้วน

เราจะรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร?

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในการครอบครอง รวมถึงการป้องกันด้านกายภาพการ ดูแลระบบ และด้านเทคนิคเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับคุณ เพื่อป้องกันการเข้าถึงรหัสผ่านและคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต