RECLAIMING TIME – หนุ่ม กฤษณะ พันธุ์เพ็ง

20 May 2024
DAPPER หนุ่ม กฤษณะ
DAPPER หนุ่ม กฤษณะ
DAPPER หนุ่ม กฤษณะ
DAPPER หนุ่ม กฤษณะ
DAPPER หนุ่ม กฤษณะ
DAPPER หนุ่ม กฤษณะ
DAPPER หนุ่ม กฤษณะ
DAPPER หนุ่ม กฤษณะ

Reclaiming Time สำหรับ คุณหนุ่ม กฤษณะ เพ็งพันธุ์แล้วเป็นการจัดสรรเวลาอย่างชาญฉลาดและเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเลือกได้ “มันคือการจัดลำดับความสำคัญของภาระหน้าที่ สิ่งต่างๆ ที่เราต้องทำ ก็คือเราควรจะต้องรู้ว่าอะไรมาก่อน ณ ช่วงเวลานั้นๆ แล้วเราควรจะให้เวลากับสิ่งนั้นเท่าไหร่ เพราะว่าแต่ละคนก็มีเวลาเท่าๆ กันใช่ไหมครับ ใน 1 วันมันก็มีแค่ 24 ชม. แต่ว่าการจัดการกับเวลามันเป็น Choice มันเป็นทางเลือกของเราได้”