Antimicrobial Reusable Mask

30 June 2022

*สินค้าเป็นหน้ากากผ้าไม่ใช่หน้ากากอนามัย / สินค้าเป็นพรีออเดอร์เท่านั้น จะจัดส่งตามรอบที่แจ้ง / สินค้าไม่มีการติดป้ายแบรนด์ DAPPER เพราะเราตั้งใจผลิตให้คนไทยได้มีหน้ากากผ้าใช้ ทดแทนการใช้หน้ากากอนามัยและลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับผู้จำเป็นต้องใช้เช่นแพทย์ พยาบาล ไม่ได้เพื่อการโฆษณาหรือเป็นสินค้าแฟชั่น / หน้ากากอาจมีการคละลาย แต่คุณสมบัติผ้าสามารถต้านการเกิดไฟฟ้าสถิตได้เหมือนกัน หากท่านสนใน สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @ ด้านล่างเลยค่ะ

 

Antimicrobial Reusable Mask, DAPPER | เสื้อผ้าและเครื่องหนังที่ตอบโจทย์ผู้ชายทุก Lifestyle

Antimicrobial Reusable Mask, DAPPER | เสื้อผ้าและเครื่องหนังที่ตอบโจทย์ผู้ชายทุก Lifestyle

Antimicrobial Reusable Mask, DAPPER | เสื้อผ้าและเครื่องหนังที่ตอบโจทย์ผู้ชายทุก Lifestyle

Antimicrobial Reusable Mask, DAPPER | เสื้อผ้าและเครื่องหนังที่ตอบโจทย์ผู้ชายทุก LifestyleAntimicrobial Reusable Mask, DAPPER | เสื้อผ้าและเครื่องหนังที่ตอบโจทย์ผู้ชายทุก Lifestyle

หรือ Scan QR Code

Antimicrobial Reusable Mask, DAPPER | เสื้อผ้าและเครื่องหนังที่ตอบโจทย์ผู้ชายทุก Lifestyle